สงกรานต์ หัวหิน เริ่มแล้ว 5 แยก ในอำเภอหัวหิน ที่ปิดถนนเล่นกันทั้งคืน วันที่ 12-13 เมษายน 2562 หัวหิน เตรียมต้อนรับ นักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ แม้นว่าปีนี้ จะประสบปัญหาเรือ่งน้ำ แล้ง ที่ประปาไหล น้อยมาก ทำให้ชาวบ้าน ต่างประหยัดน้ำ

เทศกาล สงกรานต์เริ่มแล้ว "หัวหิน" ปิดถนนเล่นกันทั้งคืน วันที่ 12-13 เมษายน 2562 เทศกาล สงกรานต์เริ่มแล้ว "หัวหิน" ปิดถนนเล่นกันทั้งคืน วันที่ 12-13 เมษายน 2562 เทศกาล สงกรานต์เริ่มแล้ว "หัวหิน" ปิดถนนเล่นกันทั้งคืน วันที่ 12-13 เมษายน 2562 เทศกาล สงกรานต์เริ่มแล้ว "หัวหิน" ปิดถนนเล่นกันทั้งคืน วันที่ 12-13 เมษายน 2562 เทศกาล สงกรานต์เริ่มแล้ว "หัวหิน" ปิดถนนเล่นกันทั้งคืน วันที่ 12-13 เมษายน 2562 เทศกาล สงกรานต์เริ่มแล้ว "หัวหิน" ปิดถนนเล่นกันทั้งคืน วันที่ 12-13 เมษายน 2562 เทศกาล สงกรานต์เริ่มแล้ว "หัวหิน" ปิดถนนเล่นกันทั้งคืน วันที่ 12-13 เมษายน 2562 เทศกาล สงกรานต์เริ่มแล้ว "หัวหิน" ปิดถนนเล่นกันทั้งคืน วันที่ 12-13 เมษายน 2562 เทศกาล สงกรานต์เริ่มแล้ว "หัวหิน" ปิดถนนเล่นกันทั้งคืน วันที่ 12-13 เมษายน 2562 เทศกาล สงกรานต์เริ่มแล้ว "หัวหิน" ปิดถนนเล่นกันทั้งคืน วันที่ 12-13 เมษายน 2562 เทศกาล สงกรานต์เริ่มแล้ว "หัวหิน" ปิดถนนเล่นกันทั้งคืน วันที่ 12-13 เมษายน 2562