พรรคชาติพัฒนา ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านที่ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง และให้การสนับสนุนเลือกพรรคชาติพัฒนา เราจะมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศขาติให้ลุล่วงและนำความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองกลับคืนมา ตามนโยบายที่ได้เรียนไว้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

พรรคชาติพัฒนา
#ชาติพัฒนา #noproblem #เลือกตั้ง62