จับเข่าคุยกับ ดล เหตระกูล  เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา คนรุ่นใหม่ไฟแรง
ทายาท สื่อสีบานเย็น ย่านวิภาวดี รู้จักตัวตน 

จับเข่าคุย เพื่อนสมาชิก-ดล เหตระกูล
จับเข่าคุย เพื่อนสมาชิก-ดล เหตระกูล
จับเข่าคุย เพื่อนสมาชิก-ดล เหตระกูล