ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดภูเก็ต
กำหนดจัดการปราศรัยใหญ่ พรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ อาคารศูนย์ประชุมราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

จึงใคร่เรียนเชิญ พ่อแม่ พี่น้อง ลูกหลาน ชาวภูเก็ตทุกท่าน ให้เกียรติมาร่วมงานรับฟังการปราศรัยใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย

ในนามศูนย์อำนวยการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดภูเก็ต ผู้จัดงาน ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ผลิตโดย ศูนย์อำนวยการเลือกพรรคประชาธิปัตย์เขต1 189 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 จำนวน 1 ชุดตามวันเวลาที่ปรากฏที่ส่งมาในครั้งนี้

ประชาธิปัตย์ จัดปราศรัยใหญ่ วันที่ 24 ก.พ. ณ เมืองภูเก็ต นี้
ประชาธิปัตย์ จัดปราศรัยใหญ่ วันที่ 24 ก.พ. ณ เมืองภูเก็ต นี้
ประชาธิปัตย์ จัดปราศรัยใหญ่ วันที่ 24 ก.พ. ณ เมืองภูเก็ต นี้
ประชาธิปัตย์ จัดปราศรัยใหญ่ วันที่ 24 ก.พ. ณ เมืองภูเก็ต นี้
ประชาธิปัตย์ จัดปราศรัยใหญ่ วันที่ 24 ก.พ. ณ เมืองภูเก็ต นี้

*** เยี่ยมเยียนชาวบ้านคืองานของเรา ***

นายเรวัต อารีรอบ ผู้สมัคร สส สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เขต 1 หมายเลข 13 พร้อมด้วย คุณอัญชลี วานิช เทพบุตร ร่วมกันออกเยี่ยมเยียนพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ต

นายเรวัต อารีรอบ ผู้สมัคร สส สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ 13 ลักกี้นัมเบอร์ เลือกเบอร์นี้ดีไม่มีหมอง พี่น้องชาวประชาล้วนสุขสดใส เลือกคนดี มีประสบการณ์ ทำงานได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาปรับตัว