พรรคชาติพัฒนา No Problem
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. วัชรพล โตมรศักดิ์ เขต 2 นครราชสีมา
อำเภอเมือง 16 ตำบล