พรรคชาติพัฒนา No Problem
ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ประเสริฐ บุญชัยสุข  เขต 3 นครราชสีมา 
อำเภอสูงเนิน / อำเภอขามทะเลสอ/อำเภอสีคิ้ว 6 ตำบล