พรศรี พรหมภักดี เคยเป็นประธานสตรีจังหวัดสกลนครและ ส.จ.
ร่วมพัฒนาฝีมืองานผ้าหมักคราม หมักโคลน จนกลายเป็นสินค้าส่งออก สร้างหน้าตาให้คนรู้จักงานฝีมือ สตรีสกลนครมาครั้งนี้ จะยกระดับงานฝีมือ ที่ เขต 1 อ.เมือง ให้ กลายเป็นอีกหนึ่่งมาตรฐานสืบไป

วิสัยทัศน์ พรศรี พรหมภักดี ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 จังหวัดสกลนคร พรรคชาติพัฒนา