พูดคุยกับ พ.อ. วินัย สมพงษ์ ทีมที่ปรึกษาวางยุทธศาสตร์ พรรคชาติพัฒนา
ผมเป็นคนพื้นที่เป็นคนโคราช ถ้าประชาชนเลือกพรรคชาติพัฒนา พรรคหรือพวกเราจะทำอะไรให้เค้าบ้าง…

พูดคุยกับ พ.อ. วินัย สมพงษ์ ทีมที่ปรึกษาวางยุทธศาสตร์ พรรคชาติพัฒนา
พูดคุยกับ พ.อ. วินัย สมพงษ์ ทีมที่ปรึกษาวางยุทธศาสตร์ พรรคชาติพัฒนา
พูดคุยกับ พ.อ. วินัย สมพงษ์ ทีมที่ปรึกษาวางยุทธศาสตร์ พรรคชาติพัฒนา
พูดคุยกับ พ.อ. วินัย สมพงษ์ ทีมที่ปรึกษาวางยุทธศาสตร์ พรรคชาติพัฒนา
พูดคุยกับ พ.อ. วินัย สมพงษ์ ทีมที่ปรึกษาวางยุทธศาสตร์ พรรคชาติพัฒนา
พูดคุยกับ พ.อ. วินัย สมพงษ์ ทีมที่ปรึกษาวางยุทธศาสตร์ พรรคชาติพัฒนา