พูดคุยกับ พ.อ. วินัย สมพงษ์ ทีมที่ปรึกษาวางยุทธศาสตร์ พรรคชาติพัฒนา
ผมเป็นคนพื้นที่เป็นคนโคราช ถ้าประชาชนเลือกพรรคชาติพัฒนา พรรคหรือพวกเราจะทำอะไรให้เค้าบ้าง…