ล้อมวงคุย กับ อดีตผู้ว่าโคราช ธงชัย ลืออดุลย์ ผู้เริ่มอะไรดีๆ เห็นและลงมือทำงานที่โคราช ตั้งแต่ เริ่มต้นชีวิตราชการ ที่ห้วยแถลง มาจนเกษียณ ในตำแหน่ง ซี 10 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้ที่รับ สมัคร และรับรองผลการเลือกตั้ง ในปีที่น้าชาติมาลงเลือกตั้งและได้เป็นนายกรัฐมนตรี ทำไมน้าชาติมองการณ์ไกลได้ขนาดนี้ ฟังความรักและความผูกพัน ของ ผู้ว่า เบิร์ด กับโคราช

#jaophoto #แมวเฝ้าบ้าน

ล้อมวงคุย ธงชัย ลืออดุลย์ (อดีตผู้ว่าโคราช)
ล้อมวงคุย ธงชัย ลืออดุลย์ (อดีตผู้ว่าโคราช)
ล้อมวงคุย ธงชัย ลืออดุลย์ (อดีตผู้ว่าโคราช)
ล้อมวงคุย ธงชัย ลืออดุลย์ (อดีตผู้ว่าโคราช)
ล้อมวงคุย ธงชัย ลืออดุลย์ (อดีตผู้ว่าโคราช)