สิ่งประดิษฐ์เล็กๆให้อะไรกับประเทศได้มากกว่าที่เห็น โดย เดชา ศกุนตนาคลาภ ผู้สมัคร ส.ส.เขต1จังหวัดชลบุรี หมายเลข 2
อธิบายถึงทางเลือกที่ดีกว่าของผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่