เกาะติดเลือกตั้ง
พรรคชาติพัฒนา การจัดตั้งสาขาพรรคลำดับที่ 2 ภาคกลาง
พร้อมสมาชิกพรรค พร้อม พบ ปชช.รับฟังปัญหาในพื้นที่