เชอรี่ เมลิสา ร่วมงานเสวนา เรื่อง “ผู้หญิงทำงานต้องการอะไร? จากพรรคการเมือง”

“เชอรี่” เมลิสา มหาพล รองโฆษกพรรคชาติพัฒนา ผู้สมัคร ส.ส.เขต4 เขตคลองเตย เขตวัฒนา ร่วมด้วย นางสาวอัครวรรณ เจริญผล ผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ เข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง “ผู้หญิงทำงานต้องการอะไร? จากพรรคการเมือง” ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนสถานการณ์ ปัญหาและทางออกของผู้หญิงทำงาน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขในอนาคตต่อไป

โดยมีพรรคการเมืองที่เข้าร่วม 13 พรรคการเมือง อาทิเช่น พรรคชาติพัฒนา พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคอนาคตใหม่ ฯลฯ และองค์กรเครือข่ายผู้หญิงและผู้สนใจประมาณ 150 คน

ทั้งนี้รองโฆษกพรรคชาติพัฒนากล่าวว่า “ผู้หญิงในยุคปัจจุบัน เป็นผู้หญิงที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง ทั้งงานในบ้าน นอกบ้าน เลี้ยงดูบุตร และบางคนต้องดูแลพ่อแม่ที่เป็นผู้สูงอายุ หรือเป็นผู้ป่วยซึ่งอยู่ที่บ้านอีก เพราะเป็นค่านิยม และวัฒนธรรมของคนไทย ทางพรรคจึงมีนโยบาย ให้สิทธิในการนำค่ารักษาพยาบาลบิดามารดามาลดหย่อนภาษีได้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 60,000 บาท และเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น 2,000บาท โดยไม่ต้องเป็นระบบขั้นบันได เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุตรหลานที่ต้องดูแลครอบครัว

และยังมีนโบายช่วยเหลือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว และครอบครัวทุกครอบครัวที่มีเด็กเกิดใหม่ ภายใต้โครงการ “ทุนการศึกษารับน้องใหม่” โดยเด็กเกิดใหม่จะได้รับทุนการศึกษาเดือนละ 1,000บาท จนจบ ม.6

ทั้งนี้ยังได้รับฟังปัญหาประชาชนที่มาร่วมงานเสวนาในวันนี้ เพื่อมากำหนดนโยบาย และช่วยผลักดันในอนาคตต่อไป