วิสัยทัศน์ สิ่งประดิษฐ์เล็กๆให้อะไรกับประเทศได้มากกว่าที่เห็น
โดย เดชา ศกุนตนาคลาภ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 ชลบุรี หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนา
อธิบายถึงทางเลือกที่ดีกว่าของผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่

เกาะติดผู้สมัคร เดชา ศกุนตนาคลาภ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 ชลบุรี หมายเลข 2 ชพน. อธิบายถึงทางเลือกที่ดีกว่าของผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่