“พรรคชาติพัฒนา” ขอโอกาส ในการรับฟังพร้อมร่วมแก้ไขปัญหาปากท้อง คนภาคใต้ หมุดชัยแรก ที จ.สงขลา เขต 2- 6
รอยยิ้ม ความประทับใจ ในการต้อนรับ คณะผู้บริหาร ชาติพัฒนา ในดินแดนใต้

วันที่ 17 ธันวาคม 2561
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค พลเอก ฐิติวัจน์ กำลังเอก รองหัวหน้าพรรค นายปกครอง ผาสุกยืด รองหัวหน้าพรรค นายมนตรี แก้วแพง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานพรรคชาติพัฒนา สาขาภาคใต้ จังหวัดสงขลา
พร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรค เปิดศูนย์ประสานงานพรรคชาติพัฒนา สาขาภาคใต้เขต 6 สงขลา ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา

ก้าวแรก จาก พรรคชาติพัฒนา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษา นำคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค ขอโอกาส ในการรับฟังพร้อมร่วมแก้ไขปัญหาปากท้อง คนภาคใต้ หมุดชัยแรก ที จ.สงขลา เขต 2- 6 รอยยิ้ม ความประทับใจ ในการต้อนรับ คณะผู้บริหาร ชาติพัฒนา ในดินแดนใต้