แรงบันดาลใจ ในการน้อมบูชาองค์พญานาค ทำให้ ณัฎฐชยกร วรัญชิตพันธุ์ เจ้าหน้าที่ สตง.วิชาการ จ.นครราชสีมา ได้ตั้งอธิฐาน ที่อยาก รำ พุทธ บูชา นาฎยนาคี เพื่อ รำบวงสรวง พานบายศรี พยานาค ณ.มูลนิธินักรบไทย ไทรทองเทพนิมิตร อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เนื่องในวันจัดตั้ง มูลนิธิฯ ตุ๊กตา ได้ใช้เวลา เพียง 10 วัน ได้ศึกษา ท่ารำ และฝึกซ้อม กับครูณปภัช แพงสกุล อาจารย์ นาฎศิลป์ ที่จัดระเบียบท่ารำใหม่ โดยมีการนำท่ารำของ โขน ระบำบัลเล่ย์ การรำของนางอัปสร มาจัดชุดท่ารำ เพื่อ ตอบโจทย์ ในงานดังกล่าว คุณตุ๊กตา ยังตั้งจิต อาสา ที่จะได้รำ หามีคนที่ มิจิตเชื่อมโยงกับพญานาค ก็ยินดี ที่จะไปรำถวายให้ อีกทั้งจะพัฒนา และ ศึกษาเพลงในการรำบูชา เพิ่มเติม ในรูปแบบการำบวงสรวง พุทธบูชา นาฎยนาคี ต่อไป ขอบคุณ คณะทีมบายศรี พท. ภัทรศักดิ์ ครู ณปภัช แพงสกุล

พุทธบูชา "นาฎยนาคี"มูลนิธินักรบไทย ไทรทองเทพนิมิตร
พุทธบูชา "นาฎยนาคี"มูลนิธินักรบไทย ไทรทองเทพนิมิตร