สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรียกสายการบินหารือมาตรการข้อปฎิบัติในการเตรียมความพร้อม เพื่อกลับมาเปิดเส้นทางบินต่างประเทศ ย้ำขึ้นอยู่กับ ศบค.ในการชี้ขาด

วันนี้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท.ได้จัดการประชุมหารือกับสายการบินทุกแห่ง ที่มีเส้นทางบินระหว่างประเทศ เพื่อหารือถึงมาตรการในการกลับมาเปิดเส้นทางทำการบินต่างประเทศ

โดยนายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การหารือวันนี้เป็นการทำความเข้าใจถึงมาตรการควบคุมโรค ที่กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ ไม่ใช่เพียงประกาศเปิดแล้วจะกลับมาทำการบินได้ทันที รวมถึงต้องพิจารณาความพร้อมสายการบิน ว่าต้องการเส้นทางบินไปประเทศใด ประเทศปลายทางมีความพร้อมเปิดรับให้สายการบินเข้าไปทำการบินหรือไม่ ไปจนถึงข้อปฎิบัติของผู้โดยสาร การจัดเตรียมระเบียบควบคุมโรค และยังต้องนำข้อหารือมาพิจารณาให้สอดคล้องไปกับมาตรฐานด้านการบินขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO อีกด้วย

ส่วนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ จะสามารถประกาศเปิดให้ทำการบินระหว่างประเทศได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. กับกระทรวงสาธารณสุข