กยศ.จับมือสถาบันการศึกษา และสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสาธารณะให้น้องๆ ผู้กู้เงิน กยศ. รู้จักรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม หลังการชำระหนี้เข้ากองทุนฯ ยังไม่เป็นไปตามเป้า โดยมีถึง 60% หรือกว่า 2 ล้านคนที่ยังค้างชำระหนี้

นครราชสีมา-เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 น.ส.ดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เดินหน้าเชิงรุกดึงภาคส่วนต่างๆและนิสิต-นักศึกษาในสถาบันการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยล่าสุด ได้ร่วมกับงานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) , เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ,โรงพยาบาลมหาราช และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6” ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2562 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทส.

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา มทส.ที่ได้รับทุน กยศ. ได้ทำประโยชน์และสร้างกุศลด้วยการเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซึ่งมีนักศึกษาแจ้งความจำนงค์เข้าร่วมกว่า 600 คน โดยคาดว่า จะได้โลหิตสำรองเข้าคลังโลหิตประมาณ 200,000 ซีซี. พร้อมกันนี้ กยศ.ยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะสถานศึกษาที่นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมาอย่างต่อเนื่อง และเชิญวิทยากรจากกองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ“คนยุคใหม่ใส่ใจการเงิน” ให้นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ ได้มีความรู้ด้านการบริหารการเงิน เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนค่าใช้จ่ายและวางแผนการลงทุนสำหรับการดำเนินชีวิตในอนาคตต่อไป

สำหรับภาพรวมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปัจจุบันเด็กนักศึกษาผู้ที่กู้กองทุน กยศ.ทั้งประเทศจะมีอยู่ประมาณ 5 ล้านกว่าราย และมีอยู่ในทุกวงการ โดยแต่ละปี กยศ.จะปล่อยให้กู้ยืมปีละประมาณ 6 แสนราย คิดเป็นเงินประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งเดิมเงินกองทุนจะมาจากงบประมาณแผ่นดิน แต่ทุกวันนี้จะเป็นเงินหมุนเวียนที่ได้จากการชำระหนี้คืนของน้องๆที่เคยกู้ยืมไปแล้ว ดังนั้นการชำระหนี้คืนกองทุนฯจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะจะเป็นเม็ดเงินมาหมุนเวียนในกองทุนเพื่อปล่อยให้น้องๆรุ่นต่อไปได้กู้ยืมเรียน เนื่องจากที่ผ่านมา อัตราการชำระหนี้ยังไม่เป็นไปตามเป้า โดยมีถึง 60% หรือประมาณ 2 ล้านคน ที่ยังค้างชำระหนี้ จึงขอให้ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้วและมีงานทำได้เห็นความสำคัญและทยอยชำระหนี้เข้ากองทุนฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วย โดยสามารถชำระหนี้ได้หลายช่อง ทั้งทางธนาคาร, เค้าเตอร์เซอร์วิส หรือทางไปรษณีย์ก็ได้ น.ส.ดวงแข ฯ กล่าว.

/////////////////////////

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา