ต้นทุนของการผลิตสินค้าทางการเกษตรของไทยเราสูงกว่าเพื่อนบ้านมาก จำเป็นต้องผลิตไม่ต้องมาก แต่มีมูลค่า คุณกรพจน์ อัศวินวิจิตร (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงพาณิชย์) สะท้อนการแก้ปัญหาช่วยเกษตรกรไทย ในยุคนิวนอมอล ในเวที วธอ.talk 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษา มูลนิธิเพื่อการ พัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) กล่าวเปิด งานสัมมนาวิขาการ “วธอ.Talk ทางออกเศรษฐกิจหลังโควิด-19” ว่ามูลนิธิฯ และสถาบัน วธอ.ร่วมกับศิษย์เก่า และวิทยากรผู้บรรยายหลักสูตร วธอ. ทั้ง 6 รุ่นที่ผ่านมา เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จากภาคธุรกิจ ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบอันเนื่องจากโควิด-19 ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิฯ และสถาบันฯ โดยได้กำหนดหัวข้อของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ หรือที่เป็นจุดแข็งของ New Normal ในยุคเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องมีการปรับตัว ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ช่วง