กรมทางหลวง มอบของขวัญปีใหม่ก่อสร้างทางแยกต่างระดับห้าแยกน้ำกระจาย จ.สงขลา แล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินทางขนส่งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
——————————————————————-
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างทางแยกต่างระดับห้าแยกน้ำกระจายบนทางหลวงหมายเลข 407 ตัดทางหลวงหมายเลข 408 ตัดทางหลวงหมายเลข 414 จังหวัดสงขลา ซึ่งลักษณะโครงการเป็นงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (Precast Segmental Girder Bridge) จำนวน 5 แห่ง ซึ่งขณะนี้กรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างสะพานได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนชาวสงขลาและผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว โดยลักษณะโครงการประกอบด้วย
– สะพานเลี้ยวขวาบนทางหลวงหมายเลข 407 ที่กม. 11+500 ทิศทางจราจรไปเมืองสงขลาและเกาะยอ
– สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 408 ที่กม. 11+300 ทิศทางจราจรไปเมืองสงขลาและหาดใหญ่
– สะพานข้ามทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 408 ที่กม.12+852 ทิศทางจราจรเกาะยอ – อ.จะนะ
– สะพานเลี้ยวขวาบนทางหลวงหมายเลข 408 ที่กม.12+852 ทิศทางจราจรไปอำเภอหาดใหญ่
– สะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 414 ที่กม.1+700 ทิศทางจราจรไปเกาะยอและอ.จะนะ
อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปอีกว่า บริเวณห้าแยกน้ำกระจายมีปริมาณการจราจรหนาแน่นประมาณวันละ 40,000 คัน/วัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มข้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณห้าแยกน้ำกระจาย ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านต่างๆ รวมทั้ง ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ยังเป็นการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทางหลวงให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกด้วย
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

Cr.กรมทางหลวง