กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับ 10 อากาศแปรปรวน บริเวณไทยตอนบน ใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก เตือน 15 จังหวัดฝนหนัก กทม.อุณหภูมิลด ต่ำสุด 22 องศา

วันที่ 3 ธ.ค.65 ว่าที่ ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอียมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ ฉบับที่ 10 (342/2565)