รัฐบาลขอความร่วมมือคนไทยในสหราชอาณาจักรชะลอ/ระงับเดินทางกลับประเทศ

3 เม.ย.2563 รัฐบาลขอความร่วมมือคนไทยในสหราชอาณาจักรชะลอ/ระงับ แผนการเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว รายละเอียดดังนี้