คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมกับ 20 องค์กรภาคีเครือข่าย จัดโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 “รักษ์บวร รักษ์ศีล5” ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562

วันนี้ (วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562) เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์สื่อมวลชน วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และผู้ประสานงานโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ 7 กล่าวว่า “วันนี้ เป็นวันเริ่มต้น โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 2 – 31 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยความร่วมมือดำเนินงานของเครือข่ายคณะศิษย์ วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมกับ องค์การพุทธโลก (พล.), ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานีฯ, วัดพระธรรมกาย และองค์กรภาคีบวรในพื้นที่ดำเนินงานฯ 20 องค์กร โดยมีคณะพระภิกษุธรรมยาตราฯ จำนวน 1,135 รูป ผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร ของคณะสงฆ์ที่สอดคล้องตามแนวทางที่มหาเถรสมาคมกำหนดจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมทำกิจกรรม ธรรมยาตราฯ สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เช่น การถวายสังฆทาน สวดมนต์ รักษาศีล ปฏิบัติธรรม มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน ทอดผ้าป่าบำรุงวัดในท้องถิ่น เป็นต้น อีกทั้ง ยังมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายบวรในชุมชนร่วมดูแลทำความสะอาดเสนาสนะของวัดในชุมชน อันจะเป็นการส่งเสริมศีลธรรม รักษาพุทธประเพณี ปลูกฝัง ความรับผิดชอบต่อพระรัตนตรัย สร้างความเป็นสิริมงคล ต้อนรับเทศกาลขึ้นซักราชใหม่ พ.ศ. 2562 รู้รักสามัคคี ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ถวายการต้อนรับพระธรรมยาตราฯ และแสดงออกถึงความเคารพในพระรัตนตรัย จึงจัดให้มีการต้อนรับพระธรรมยาตราฯ ขึ้น ภายในอนุสรณ์สถานฯ โดยใช้ดอกเบญจทรัพย์ และดอกทรัพย์บานชื่น รูปแบบหลากสี ในลักษณะโปรยหรือวางบนพื้น ตามอย่างในพระไตรปิฎกที่ระบุว่า ครั้งที่พระสัมมา- สัมพุทธเจ้า และเหล่าพระสาวก ไปโปรดที่เมืองเวสาลี ชาวเมืองราชคฤห์โปรยส่ง ด้วยดอกไม้ 5 สี และชาวเมืองเวสาลี โปรยรับด้วยดอกไม้ 10 สี เพื่อให้ประชาชน ได้แสดงความเคารพในพระรัตนตรัย และเป็นทางมาแห่งบุญ ในประเด็นการตั้งชื่อดอกเบญจทรัพย์ และดอกทรัพย์บานชื่นนั้น ใช้เรียกให้เป็นมงคล หากนำไปบูชาพระรัตนตรัยด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้ว เชื่อว่าจะเป็นมงคลกับชีวิต ส่วนคำว่าทรัพย์ ที่ใช้เรียกในชื่อดอกไม้นั้น มุ่งหมายอวยพรให้สาธุชน เจริญรุ่งเรืองด้วยโลกียทรัพย์ อันเป็นทรัพย์ภายนอกทางโลก และอริยทรัพย์ อันเป็นทรัพย์ภายในทางธรรม ทั้งนี้ ไม่มีการซื้อขายต้นเบญทรัพย์และต้นทรัพย์บานชื่น แต่อย่างใด”
นายองอาจฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กิจกรรมฯ ในครั้งนี้ มุ้งเน้นเพื่อการน้อมถวายเป็นพุทธบูชา บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ สืบสานพุทธประเพณี สั่งสมบุญกุศล เสริมความเป็นสิริมงคล สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน โดยจัดกิจกรรมเชิงพุทธขึ้น ในเส้นทางพระผู้- ปราบมาร ซึ่งเป็นเส้นทางที่ตั้งของสถานที่สำคัญ 7 แห่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวประวัติ ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้แก่ ลำดับที่ 1 สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ ตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี, ลำดับที่ 2 สถานที่ตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิต คลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม, ลำดับที่ 3 สถานที่เกิดในเพศสมณะ วัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่ริมคลองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี, ลำดับที่ 4 สถานที่เกิดด้วยกายธรรม วัดโบสถ์บน บางคูเวียง ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี, ลำดับที่ 5 สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม, ลำดับที่ 6 สถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ, ลำดับที่ 7 สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมฯ ที่จัดขึ้น จึงกำหนดรูปแบบการเดินทางของคณะพระธรรมยาตราฯ ในระหว่างอนุสรณ์สถานฯ ของเส้นทางพระผู้ปราบมาร ด้วยการใช้รถบัส และเรือโดยสารในการเดินทางเป็นหลัก อีกทั้ง กิจกรรมนี้เป็นบุญกุศล ไม่เกี่ยวกับการเมือง และไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่อย่างใดทั้งสิ้น สำหรับผู้มีกุศลศรัทธาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมฯ และติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดโครงการฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.gbnus.com หรือสอบถามได้ทาง Call Center โทรศัพท์ 02 – 831 –1234”