“วิว เยาวภา”นำทีมพรรคชาติพัฒนา “ออกกำลังกาย สุขใจ ไร้โรค ชีวิต No Problem กับประชาชน ครั้งที่ 3” ที่สวนรมณีนาถ ชี้ เป็นสวนสาธารณะที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วม

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เมื่อเวลา 16.00 น. ที่สวนรมณีนาถ นางสาวเยาวภา บุรพลชัย โฆษกพรรคชาติพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวเมลิสา มหาพล รองโฆษกพรรคชาติพัฒนา และสมาชิกพรรคชาติพัฒนา ร่วมออกกำลังกาย สุขใจ ไร้โรค ชีวิต No Problem กับประชาชน ครั้งที่ 3 ที่ สวนรมณีนาถ เขตพระนคร กรุงเทพมหาคร 
“กิจกรรมการออกกำลังกายของพรรคชาติพัฒนาจะจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี ในทุกสัปดาห์ โดยเราจะวนไปตามสวนสาธารณะทั่วกรุงเทพมหานคร และบรรยากาศการออกกำลังกายวันนี้ประชาชนให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี โดยประชาชนต้องการให้มีกิจกรรมกีฬาที่หลากหลายในสวนสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ และส่งเสริมการออกกำลังกายของเด็กและเยาวชน”
โฆษกพรรคชาติพัฒนา กล่าวและย้ำว่า สวนรมณีนาถ ถือว่าเป็นตัวอย่างสวนสาธารณะที่ดี เป็นสวนสาธารณะที่กทม.เป็นผู้ดูแลและยังได้ความร่วมมือกับกลุ่มประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนสำคัญในการดูแลด้วย ถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนอย่างแท้จริง

“วิว เยาวภา”นำทีม พรรคชาติพัฒนา “ออกกำลังกาย สุขใจ ไร้โรค ชีวิต No Problem"
“วิว เยาวภา”นำทีม พรรคชาติพัฒนา “ออกกำลังกาย สุขใจ ไร้โรค ชีวิต No Problem"