ชาวบ้านชุมพวง โคราช ออกมาร้องทุกข์ผ่านสื่อ  ผู้ใหญ่บ้านปลูกต้นยูคาลิปตัสริมถนน สร้างความเดือดร้อนหนักทำให้สัญจรลำบาก  และกิ่งที่ร่วงหล่นเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดไฟไหม้พื้นที่เกษตรของชาวบ้าน

นครราชสีมา-วันนี้ (19 เมษายน 2562)   นางแปลก วารินทร์ อายุ 56 ปี ชาวบ้าน บ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  ได้ออกมาร้องทุกข์ผ่านสื่อฯ  หลังจากปลูกมันสำปะหลังไว้ในที่ดินของตน  แต่กลับถูกไฟไหม้เสียหายทุกปี เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านปลูกต้นยูคาลิปตัสไว้ริมถนน เป็นระยะทางยาวกว่า 200 เมตร เพื่อตัดไม้ยูคาลิปตัสไปขาย แต่ไม่ยอมเก็บกิ่งก้านของต้นยูคาลิปตัสที่ตัดเอาไปทิ้ง ทำให้ช่วงหน้าแล้งอากาศร้อน มักเกิดปัญหาไฟไหม้จนลุกลามไปไหม้ที่ไร่มันสำปะหลังและต้นไผ่ที่ปลูกเอาไว้ สร้างความเดือดร้อนให้เป็นประจำทุกปี

 

จึงอยากให้ผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าว ยกเลิกการปลูกต้นยูคาตัสริมถนน เพราะเดือดร้อนมานานหลายปี ซึ่งที่ผ่านมา ได้เคยใช้ยาฆ่าหญ้ามาฉีดรดต้นยูคาลิปตัสที่ทางผู้ใหญ่บ้านตัดต้นออกไปขายแล้ว เพื่อไม่ให้เจริญเติบโตขึ้นอีก ทำให้ผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวไม่พอใจ  เรียกค่าเสียหายจากตนเป็นเงิน 2,000 บาท ตนก็ยอมจ่ายเพื่อเป็นการตัดปัญหา แต่ทางผู้ใหญ่บ้านยังจะให้ซื้อเบี้ยต้นยูคาลิปตัสมาทดแทนส่วนที่เสียไป  จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบว่า สามารถปลูกต้นยูคาลิปตัสริมถนนได้หรือไม่  เพราะกิ่งก้านต้นยูคาลิปตัสสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ด้วย นางแปลกฯ กล่าว.

///////////////////

ประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา

ชาวบ้านชุมพวง ออกมาร้องทุกข์ผ่านสื่อ  ผู้ใหญ่บ้านปลูกต้นยูคาลิปตัสริมถนน สร้างความเดือดร้อนสัญจรลำบาก
ชาวบ้านชุมพวง ออกมาร้องทุกข์ผ่านสื่อ  ผู้ใหญ่บ้านปลูกต้นยูคาลิปตัสริมถนน สร้างความเดือดร้อนสัญจรลำบาก