โคราชซ้อมใหญ่พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์  ก่อนจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชทำน้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4 เมษายน 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยข้าราชการ ได้ซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดนครราชสีมา ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงฯ รัชกาลที่ 10  เพื่อให้ลำดับพิธีการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครราชสีมา อยู่ที่ต้นน้ำลำตะคอง คลองอีเฒ่า ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งถือเป็นต้นน้ำลำตะคอง จุดกำเนิดแม่น้ำสำคัญที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราช    เป็นน้ำผุดมาจากแหล่งต้นน้ำในผืนป่ากว้างใหญ่ ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่มีตำนานเล่าขานมาอย่างยาวนาน ทั้งยังเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย 

โดยต้องใช้วิธีเดินเท้าเข้าไปประกอบพิธีฯ ระยะทางไป-กลับ ร่วม 8  กิโลเมตร  ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดสถานที่ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณต้นน้ำลําตะคอง ที่ฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจคลองอีเฒ่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง ในวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.52-12.38 น โดยลำดับพิธีการจะเริ่มจากพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  จากนั้นจะอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นเสลี่ยงเดินเท้าออกมาจากต้นน้ำประมาณ 4 กิโลเมตร ก่อนอัญเชิญขึ้นรถที่ตกแต่งอย่างสวยงาม  อัญเชิญไปตามเส้นทางให้ประชาชนได้สักการะ ผ่านอำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ  จนเข้าสู่เขตอำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่ออัญเชิญไปตั้งไว้ที่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร พระอารามหลวง

จากนั้น ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 กำหนดให้เป็นวันที่ประกอบพิธีอภิเษก  ที่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร พระอารามหลวง  ฤกษ์ประกอบพิธีอภิเษก เวลา 17.10-22.00 น. ซึ่งจะมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง และคณะสงฆ์ เจริญจิตภาวนา จัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดนครราชสีมา    ส่วนวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 จะเป็นพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกพร้อมกันทั่วประเทศ ในฤกษ์เวลา 12.00 น. ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดจัดพิธีที่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร พระอารามหลวง หลังจากนั้นในวันที่ 10-11 เมษายน 2562 กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้แต่ละจังหวัด อัญเชิญคนโทน้ำที่ได้ทำการอภิเษกเรียบร้อยแล้ว นำไปส่งให้ที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย สำหรับประกอบน้ำพิธีอภิเษกรวมกัน ที่กรุงเทพ มหานคร พร้อมกับ 76 จังหวัด อีกครั้งหนึ่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

ต่อจากนั้น กระทรวงมหาดไทย จึงจะอัญเชิญน้ำคนโทที่ได้อภิเษกเรียบร้อยแล้วของแต่ละจังหวัด ไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามฯ เพื่อประกอบพิธีอภิเษกอีกครั้งหนึ่ง ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562  ซึ่งจะมีการแห่อัญเชิญน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศนเทพวรารามฯ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ตามลำดับ         ในโอกาสนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของจังหวัดนครราชสีมา  หรือร่วมสักการะน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตามเส้นทางที่ขบวนรถผ่าน เพื่อถวายความจงรักภักดีพร้อมกันในวันและเวลาดังกล่าว

ชาวโคราช ซ้อมใหญ่พิธีพลีกรรม ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชาวโคราช ซ้อมใหญ่พิธีพลีกรรม ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชาวโคราช ซ้อมใหญ่พิธีพลีกรรม ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชาวโคราช ซ้อมใหญ่พิธีพลีกรรม ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชาวโคราช ซ้อมใหญ่พิธีพลีกรรม ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชาวโคราช ซ้อมใหญ่พิธีพลีกรรม ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชาวโคราช ซ้อมใหญ่พิธีพลีกรรม ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชาวโคราช ซ้อมใหญ่พิธีพลีกรรม ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชาวโคราช ซ้อมใหญ่พิธีพลีกรรม ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก