ด่วน! ขอให้ไปรายงานตัว

#ไทยคู่ฟ้า ขอให้คนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ในวันที่ 3 เม.ย.63 ไปรายงานตัว ภายใน 18.00 น. ของวันที่ 4 เม.ย. 63

พื้นที่ กทม. ให้ติดต่อศูนย์ Emergency Operation Center ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 0 2132 9950, 06 3234 4734

พื้นที่ต่างจังหวัด ให้ติดต่อที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เจ้าหน้าที่มีรายชื่อของทุกคน หากไม่ปฏิบัติตาม จะถูกดำเนินการทางกฎหมายตาม พรก. ฉุกเฉิน