แจ้งเกษตรกร ให้ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ผ่าน www.moac.go.th เท่านั้น ส่วน link ระบบตรวจสอบสิทธิ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะปิดวันนี้

เพจ เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน ของสำนักงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้โพสต์ แจ้งเกษตรกรทุกท่านขอให้ทุกท่าน ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตร รวมทั้งระบบต่างๆ ผ่าน www.moac.go.thท่านั้น โดยทางกระทรวงเกษตรฯ ได้ปรับปรุงระบบให้เกษตรกรทุกท่านเพื่อความสะดวกแล้ว

สำหรับ link ระบบ ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้ง 4 Link เราจะดำเนินการปิดระบบในวันนี้