ทัพไทยถอย ไม่ใช้หาดเจ้าสำราญกักผีน้อย หลังคนเพชรบุรีต้าน ย้ำให้ความสำคัญคนในพื้นที่มาเป็นอันดับหนึ่ง

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. พล.ท. อภิสิทธิ์ นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยกล่าวถึง กรณี 11 องค์ จ.เพรชบุรี ออกมาแถลงการณ์คัดค้านไม่ให้ใช้ บ้านพักรับรอง 17 หาดเจ้าสำราญ ของศูนย์รักษาความปลอดภัย(ศรภ.) กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นพื้นที่เฝ้าติดตามกลุ่มแรงงานไทยสุ่มเสี่ยงติดโควิด19 หลังกลับจากเกาหลีใต้ ว่า เรื่องดังกล่าว กองทัพไทยไม่ได้ตกลงใจที่จะให้ใช้หรือไม่ให้ใช้เนื่องจากทางรัฐบาลได้สอบถามมายังกองทัพไทยว่ามีสถานที่ไหน ที่เป็นสถานที่พัก หรือ สถานที่ฝึกอบรมทหารในกองทัพ ที่สามารถดัดแปลงใช้เป็นสถานที่เฝ้าติดตามกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

เราจึงเสนอ บ้านพักรับรอง 17 หาดเจ้าสำราญ และ ได้นำเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขไปตรวจสอบสถานที่เมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งชุมชน ซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่ กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ตัดสินใจ

แต่สิ่งสำคัญก็คือคนในพื้นที่ ว่ามีความพร้อมหรือไม่ ซึ่งหากคนในพื้นที่ไม่ยอมรับ กองทัพไทยก็ไม่สามารถที่จะสนับสนุนให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวได้

“จากการนำเจ้าหน้าที่ กระทรวงสาธารณสุข ไปตรวจความพร้อมบ้านพักรับรอง 17 หาดเจ้าสำราญ ซึ่งเข้าองค์ประกอบที่จะใช้เฝ้าระวังติดตามกลุ่มเสี่ยงไวรัสโควิด19 แต่เจ้าหน้าที่กลับมารายงานมาว่า ประชาชนในพื้นที่คัดค้าน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาเป็นลำดับแรก ก็ต้องยกเลิกไป ” พล.ท. อภิสิทธิ์ กล่าว