นักศึกษา ม.เฉลิมกาญจนา รวมตัวร้อง มทภ.4 ให้ช่วยเหลือหลังยื่นกู้ กยศ.แต่เรื่องเงียบหาย

นครศรีธรรมราช – นักศึกษาไทยมุสลิม จากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนานครศรีธรรมราช กว่า 300 คน เข้าร้องขอความช่วยเหลือจากแม่ทัพภาคที่ 4 หลังยื่นกู้ กยศ.แล้วเกือบปีแต่ไม่มีความคืบหน้า หวั่นต้องยุติการเรียนเนื่องจากไม่มีเงินทุน

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2562 ที่บริเวณถนนราชดำเนิน ช่วงประตูค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 อ.เมืองนครศรีธรรมราช นักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา อ.เมืองนครศรีธรรมราช กว่า 300 คน ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนหญิงไทยมุสลิมจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งได้ยื่นกู้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ.ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2561 จนเกือบสิ้นปีการศึกษาแล้ว แต่ปรากฏว่า ยังไม่ได้รับการอนุมัติทั้งรุ่น โดยไม่ได้รับคำชี้แจงใดๆ แม้ว่าก่อนหน้านี้ นักศึกษาทั้งหมดจะได้เข้าร้องต่อนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการกองทุน กยศ. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านศูนย์ดำรงธรรมนครศรีธรรมราช แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ จนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของปีการศึกษา

ขณะที่ น.ส.ฮาอารี โอลา นักศึกษาชั้นปี 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดเผยว่า นักศึกษาทั้งหมดกำลังได้รับผลกระทบอย่างมาก ต่างเดินทางหนีออกมาจากพื้นที่ความรุนแรงเพื่อมาศึกษา และด้วยฐานะทางบ้านที่ยากจนมากจึงต้องอาศัยกองทุนกู้ยืม แต่กลับไม่มีความคืบหน้าใดๆ จึงจำเป็นต้องมาร้องขอความช่วยเหลือจาก พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เนื่องจากทุกหน่วยงานที่ร้องมาก่อนหน้านี้ไม่มีความคืบหน้า และไร้คำตอบให้แก่นักศึกษา หลังจากนี้หลายคนอาจต้องหยุดการเรียน เนื่องจากหากยังเรียนต่อไปครอบครัวอาจต้องจำนองหรือขายที่ดินทำกิน ต้องเลือกที่ทำกินของครอบครัวไว้ก่อน

พ.อ. (พิเศษ) ยุทธนา เพชรม่วง ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 ได้เข้ารับหนังสือของนักศึกษา โดยระบุว่า จะเร่งนำรายงานต่อ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 อย่างเร่งด่วนเพื่อพิจารณาสั่งการ ขณะที่นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนได้เร่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดปลีกย่อย เพื่อเป็นข้อมูลดำเนินการต่อไปแล้ว

ขอบคุณที่มา : ผู้จัดการออนไลน์