ประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักและระวังคลื่นสูง วันที่ 3 – 5 มกราคม 2562
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดชุมพร ฉบับที่03/2562ลงวันที่ 3 มกราคม 2562