ประชาชนนับหมื่นต้อนรับพระธรรมยาตรา ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ 5 เส้นทางพระผู้ปราบมาร

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รอง ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วันนี้ประชาชนร่วมกันตักบาตรพระในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จ.นนทบุรี มีคุณจิตติ นุ่มประสงค์ เป็นประธานในพิธี จากนั้น ประชาชนนับหมื่นคนร่วมพิธีโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และดอกทรัพย์บานชื่นต้อนรับคณะพระธรรมยาตรา 1,135 รูป ณ อนุสรณ์สถานบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

“วัดบางปลา เป็นสถานที่แสดงธรรมครั้งแรกของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นผลให้มีผู้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวโดยเป็นพระภิกษุ 3 รูป ฆราวาส 4 ท่าน โดยอนุสรณ์สถานบางปลา เป็นอนุสรณ์สถานลำดับที่ 5 จาก 6 แห่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม” พระมหานพพร กล่าว
สำหรับกิจกรรมธรรมยาตราฯปีที่ 7 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2-31 ม.ค. 62 สามารถสอบถามเพื่อร่วมกิจกรรมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-831-1234 หรือดูรายละเอียดที่ www.gbnus.com

ประชาชนนับหมื่นต้อนรับพระธรรมยาตรา ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ 5 เส้นทางพระผู้ปราบมาร
ประชาชนนับหมื่นต้อนรับพระธรรมยาตรา ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ 5 เส้นทางพระผู้ปราบมาร
ประชาชนนับหมื่นต้อนรับพระธรรมยาตรา ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ 5 เส้นทางพระผู้ปราบมาร
ประชาชนนับหมื่นต้อนรับพระธรรมยาตรา ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ 5 เส้นทางพระผู้ปราบมาร
ประชาชนนับหมื่นต้อนรับพระธรรมยาตรา ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ 5 เส้นทางพระผู้ปราบมาร
ประชาชนนับหมื่นต้อนรับพระธรรมยาตรา ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ 5 เส้นทางพระผู้ปราบมาร