หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เทพเจ้าแห่งด่านขุนทด
ประชาชนแห่เดินทางมาวางดอกไม้จันทร์ สรีระ(จำลอง) พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ที่เมรุจำลอง วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา อย่างเนื่องแน่
และในวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 23.00 น. จะมีพิธีประชุมเพลิง สรีระ(จำลอง) หลวงพ่อคูณ เช้าวันรุ่งขึ้น 30 มกราคมนี้

6.00 น.พิธีเก็บเถ้าสรีระ (จำลอง) หลวงพ่อคูณ
07.00 น.ถวายภัตตารหารเข้าแด่พระภิกษุ สามเณร
11.00 น.พิธีลอยเถ้าสรีระ(จำลอง) หลวงพ่อคูณ ที่บริเวณสระน้ำวัดบ้านไร่