เครือข่ายภาคประชาชนโคราช-ขอนแก่น เตรียมจับมือฟ้องการรถไฟ ฯ หลังได้รับผลกระทบจากอุโมงค์ทางลอดโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงตอนจิระ-ขอนแก่น ก่อปัญหารถซาเล้ง-รถการเกษตรไม่สามารถใช้เส้นทางได้ โดยเร่งรวบรวมข้อมูลขอศาลปกครองคุ้มครอง

นครราชสีมา-วันนี้(8 เมษายน 2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัญหาทางลอดและทางข้ามรางรถไฟในโครงการรถไฟทางคู่ช่วงจิระ-ขอนแก่น แทบจะกลายเป็นมหากาพย์เสียแล้ว หลังจากชาวบ้านได้ออกมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน จนปัญหาต่างๆเข้าสู่โต๊ะเจรจาระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข กระทั่งปัจจุบันมีการเปิดทดลองให้ใช้งานไปบ้างแล้วบางส่วน แต่ก็พบว่า เริ่มมีชาวบ้านเกิดปัญหาจากการใช้งานจริง โดยเกรงว่า ถ้าไม่มีการแก้ไขก่อนส่งมอบงานและเปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้ว การใช้รถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวของประชาชน จะตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้

วันนี้ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น ซึ่งมีตัวแทนจากอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมประชุมหาแนวทางยกระดับการเรียกร้องให้การรถไฟแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเบื้องต้น ปัญหาเกิดจากการก่อสร้างทางลอดไม่สอดคล้องกับปริมาณรถที่ใช้ทางจริง

บิช๊อบประสิทธิ์ ศรัทธาวจนะ จากคริสตจักรพระกิตติคุณอุดมธรรมบัวใหญ่ เปิดเผยว่า จากการเปิดทดลองใช้งาน พบว่า เกิดปัญหาเนื่องจากรถซาเล้ง หรือรถทางการเกษตร จะไม่สามารถเข้ามาใช้เส้นทางได้ จึงอยากเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบ แก้ปัญหาอย่างจริงจัง รวมถึง จะได้มีการปรึกษาผู้นำแต่ละชุมชน เพื่อหาข้อมูลเตรียมฟ้องศาลปกครองให้ขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อชาวบ้านจะได้ใช้เส้นทางขนข้าวแบบเดิมได้

//////////////////////

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา