บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าที่หน่วยเลือกตั้งกลาง เขตเลือกตั้งที่ 6 บริเวณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และบริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งสำหรับผู้พิการ, ผู้ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุของจังหวัดชลบุรี เป็นไปอย่างเรียบร้อยดี โดยที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ประมาณ 10 นาย มาร่วมอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อย

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มาตรวจเยี่ยมที่เลือกตั้งกลางทั้งสองแห่ง จากนั้นระบุว่า ทุกอย่างเรียบร้อยดี ไม่มีปัญหา ส่วนที่บริเวณเทคโนโลยีพระมหาไถ่ ที่มีการนำวัสดุคล้ายกระดาษแข็งมาทำเป็นคูหาเลือกตั้ง ยืนยันว่าสามารถใช้ได้ เพราะยังเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่การเลือกตั้งต้องเป็นไปในทางตรงและลับ อีกทั้งวัสดุที่หน่วยนำมาปรับใช้ก็มีความแข็งแรง และเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่ถูกออกแบบมาให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งไปจัดเก็บไว้เพื่อรอนับคะแนนพร้อมกันในวันที่ 24 มีนาคม 2562
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังบอกถึงข้อกังวลที่ว่าในพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิจำนวนมากอาจทำให้ลงคะแนนไม่ทันเวลา 17.00 น. ว่า ขอให้ผู้ที่ต้องการลงคะแนนอยู่ในบริเวณคูหาก่อนหมดเวลาก็จะได้ลงคะแนนเลือกตั้งแน่นอน เจ้าหน้าที่จะให้ลงคะแนนจนครบทุกคน แต่หากมาหลัง 17.00 น. จะถูกตัดสิทธิลงคะแนน หากประชาชนพบเห็นเบาะแสการทุจริตหรือมีข้อสอบถามขอให้โทรแจ้งสายด่วน 1444 หรือแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้ทันที พร้อมย้ำว่าตั้งเป้าผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งไว้ที่ร้อยละ 80 จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
 
สำหรับที่หน่วยเลือกตั้งกลางศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวน 126 คน ส่วนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวน 159 คน
 
ขณะเดียวกันวันนี้ทางกรรมการการเลือกตั้งที่เหลือก็กระจายกันลงพื้นที่ตามหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าต่างๆทั่วประเทศ เพื่อไปลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าและตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งด้วย เช่น นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ไปตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งล่วงหน้า ที่โรงเรียนราชโยธิกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี เป็นต้น
 
ขอบคุณที่มา ข้อมูล / ภาพ : ผสข.ธีรวัฒน์ สิทธิเกรียงไกร / js100.com
ประธานกกต.ติดตามการลงคะแนนล่วงหน้าที่พัทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประธานกกต.ติดตามการลงคะแนนล่วงหน้าที่พัทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย