ศบค. เผยสถานการณ์ติดเชื้อยืนยัน 2,067 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ชายไทยอายุมากกว่า 72 ปี ยอดผู้เสียชีวิตเป็น 20 ราย

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 4  เม.ย.2563 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.แถลงสถานการณ์โควิด-19 ว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วจำนวน 612 ราย  ส่วนผู้ป่วยรายใหม่พบ 89 ราย มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,067 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิต 20 ราย  โดยผู้เสียชีวิต 1 รายนั้น เป็นชายไทยอายุ 72 ปี มีโรคประจำตัว อาทิ เบาหวาน ความดัน

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 89 ราย  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

1. สัมผัสเกี่ยวข้องผู้ป่วยก่อนหน้า  33 ราย

– สนามมวย  2 ราย

– กลุ่มสถานบันเทิง   2 ราย

– สัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันก่อนหน้านี้  29  ราย

2.กลุ่มผู้ป่วยอื่นๆ  48 ราย

– คนไทยกลับจากต่างประเทศ 18  ราย

– คนต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ  3 ราย

– สัมผัสจากผู้เดินทางจากต่างประเทศ 7  ราย

– ไปสถานที่ชุมนุม  5   ราย

– อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด   12 ราย

– บุคลากรทางการแพทย์ 8  ราย

3. กลุ่มรอสอบสวนโรคเพิ่มเติม  8  ราย

รวมทั้งหมด 89 ราย