ประชาชนชาวโคราชทุกหมู่เหล่า จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้พระราชทาน ประจำรัชกาลที่ 10 พร้อมแห่หยิบดินและแตะน้ำที่รดขึ้นประพรมศีรษะ เพื่อความสิริมงคล

นครราชสีมา- เช้าวันนี้( 29 เมษายน 2562) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตุลาการ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ กว่า 100 คน ประกอบพิธีปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ที่บริเวณสวนพักผ่อนประชาชน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อความเป็น สิริมงคล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานต้นรวงผึ้ง อันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลให้กับพสกนิกรชาวไทย ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ด้วยเมื่อวันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานต้นไม้มงคล ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเชิญไปปลูกเป็นปฐมฤกษ์บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ทั้งในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ เพราะต้นไม้เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นเฉกเช่นเดียวกับพระบารมีแผ่ไพศาลแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่จะทรงปกป้องรักษาอาณาประชาราษฏร์ให้ได้รับความผาสุกร่มเย็นทั่วกัน ทุกจังหวัดจึงพร้อมใจกันปลูกต้นรวงผึ้งเป็นปฐมฤกษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลร่มเย็นร่มรื่นและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในครั้งนี้ ประกอบกับวันที่ 29 เมษายน 2562 ยังเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่เข้าร่วมในพิธีต่างซาบซึ้งและรู้สึกปลาบปลื้มเป็นล้นพ้น จึงต่างใช้มือจับหยิบดินและแตะน้ำที่รดต้นรวงผึ้ง ขึ้นประพรมที่ศีรษะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วย

/////////////////////////

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา