“พาณิชย์” ประกาศด่วน ห้ามส่งออกไข่ 7 วัน แก้ปัญหาไข่ขาดตลาด

วันที่ 26 มี.ค.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีไข่ไก่ขึ้นราคา ว่า ปกติประเทศไทยผลิตไข่ไก่โดยเฉลี่ยวันละประมาณ 40 ล้านฟองซึ่งส่วนใหญ่จะบริโภคในประเทศเป็นหลัก ซึ่งบางช่วงอาจจะล้นหรือขาดตลาด เช่น ปีที่ผ่านมาล้นตลาดจนรัฐบาลต้องช่วยส่งออกอุดหนุนฟองละ 40 สตางค์ แต่ในช่วงเวลาปัจจุบันมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการที่เข้มข้นขึ้นของรัฐบาลทำให้ประชาชนเป็นกังวล ซึ่งจากการสำรวจความต้องการเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า พบว่าในห้างสรรพสินค้ามีการจำหน่ายจาก 100 ส่วน ขาย 3 วันเป็น 1 วันหมด ทำให้ไข่ไก่ขาดตลาดในบางช่วงบางเวลา

“หากดูตัวเลขการผลิตรวมโดยเฉลี่ย จะพบว่าอยู่ในปริมาณเท่ากับปลายปีที่ผ่านมาประมาณ 40 ล้านฟองต่อวัน โดยมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ จะเข้าไปดูเรื่องการควบคุมราคาที่จะไม่ให้ขายเกินราคาเนื่องจากราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มราคา 2.80 บาท ราคาขายปลีกอยู่ที่ 3.30 ถึง 3.50 บาท แต่หากจำหน่ายในราคาที่สูงมากกว่าเฉลี่ย หรือราคาเกินควร จะผิดฐานค้ากำไรเกินควรและจะมีการจับกุมดำเนินคดีโดยเด็ดขาด”นายจุรินทร์ กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ขณะนี้มีการรายงานว่า ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้มีการจับกุมดำเนินคดีแล้ว เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาในร้านจำหน่ายขายเกินราคาข้างโรงเรียนพุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไข่ไก่เบอร์ 2 แผงละ 140 บาทเฉลี่ย 4.70 บาท ซึ่งราคาที่ควรจะเป็นไม่ควรจะเกิน 3.70 บาท ซึ่งได้มีการดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือผู้ขายเนื่องจากขณะนี้เองเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ประชาชนมีความทุกข์มากพออยู่แล้วการค้ากำไรเกินควรเท่ากับการซ้ำเติมสถานการณ์

นายจุรินทร์ ยังได้กล่าวถึงคดีหน้ากากอนามัย ซึ่งมีการพิพากษาจำคุกจริง รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในลักษณะค้ากำไรเกินควร โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งวันนี้มีการหารือ ขอให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ดำเนินการปราบปรามและจับกุมดำเนินคดีกับผู้ปกครองและขายสินค้าเกินราคาค้ากำไรเกินควรเร่งด่วนแม้ในพื้นที่กรุงเทพฯก็ตาม