พายุฤดูร้อนถล่มพิมาย บ้านเรือนหลังคาปลิว พังเสียหายกว่า 80 หลังคาเรือน นายอำเภอพิมายเร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

นครราชสีมา วันนี้ (17 เม.ย. 62) เวลา 10.45 น. นายเลิศพันธุ์ สินบรรเลงเสนาะ นายอำเภอพิมาย ได้รับแจ้งมีพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 4 ตำบล ซึ่งประกอบไปด้วย ต.หนองระเวียง ต.ชีวาน ต.กระชอน และ ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา จึงสั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือ เบื้องต้นพบบ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า 80 หลังคาเรือน โดยเฉพาะ ต.ดงใหญ่ มีบ้านเรือนเสียหายมากที่สุด

นายประยูร เหล่าวัฒนา ปลัด อบต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ดงใหญ่ ออกสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชน ซึ่งพบว่า หมู่ที่ 5 บ้านเรือนเสียหาย 8 หลังคาเรือนคอกสัตว์ 10 หลัง หมู่ที่ 4 เสียหาย 3 หลังคาเรือน หมู่ที่ 13 เสียหาย 8 หลังคาเรือน หมู่ที่ 17 เสียหาย 3 หลังคาเรือน หมู่ที่ 20 เสียหาย 2 หลังคาเรือน หมู่ที่ 11 เสียหาย 1 หลังคาเรือนและ หมู่ที่ 6 เสียหาย 6 หลังคาเรือน รวมกว่า 30 หลังคาเรือน โดยเฉพาะบ้านของ นายสุรศักดิ์ ชูแสง อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 245 ม.13 ต.ดงใหญ่ เสียหายหนักหลังคาหลุดออกไปทั้งแถบ สิ่งของภายในบ้านได้รับความเสียหาย และหลังคาโรงสีข้าวของ นายสมศักดิ์ เทียนชัย อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 13 ต.ดงใหญ่ เครื่องสีข้าวได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยนายเลิศพันธุ์ สินบรรเลงเสนาะ นายอำเภอพิมาย ร่วมกับนายกกิ่งกาชาด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา จะได้นำสิ่งของถุงยังชีพไปช่วยเหลือเบื้องต้นต่อไป.

//////////////

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา

พายุฤดูร้อนถล่มพิมาย บ้านเรือนหลังคาปลิว พังเสียหายกว่า 80 หลังคาเรือน นายอำเภอพิมายเร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น พายุฤดูร้อนถล่มพิมาย บ้านเรือนหลังคาปลิว พังเสียหายกว่า 80 หลังคาเรือน นายอำเภอพิมายเร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น พายุฤดูร้อนถล่มพิมาย บ้านเรือนหลังคาปลิว พังเสียหายกว่า 80 หลังคาเรือน นายอำเภอพิมายเร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น พายุฤดูร้อนถล่มพิมาย บ้านเรือนหลังคาปลิว พังเสียหายกว่า 80 หลังคาเรือน นายอำเภอพิมายเร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น พายุฤดูร้อนถล่มพิมาย บ้านเรือนหลังคาปลิว พังเสียหายกว่า 80 หลังคาเรือน นายอำเภอพิมายเร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น พายุฤดูร้อนถล่มพิมาย บ้านเรือนหลังคาปลิว พังเสียหายกว่า 80 หลังคาเรือน นายอำเภอพิมายเร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น พายุฤดูร้อนถล่มพิมาย บ้านเรือนหลังคาปลิว พังเสียหายกว่า 80 หลังคาเรือน นายอำเภอพิมายเร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น พายุฤดูร้อนถล่มพิมาย บ้านเรือนหลังคาปลิว พังเสียหายกว่า 80 หลังคาเรือน นายอำเภอพิมายเร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น พายุฤดูร้อนถล่มพิมาย บ้านเรือนหลังคาปลิว พังเสียหายกว่า 80 หลังคาเรือน นายอำเภอพิมายเร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น