พิธีแปรธาตุ เก็บอัฐิธาตุและลอยอังคาร เถ้าถ่าน สรีระ(จำลอง) หลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดบ้านไร่

ในบึง 70 ไร่ รอบวิหารเทพวิทยาคม ในขั้นตอนสุดท้าย โดยชาวกุดพิมานเชื่อว่าฐานบุญ ฐานกุศล หลวงพ่ออยู่ที่วัดบ้านไร่ และบึงดังกล่าวเป็น ความคิดที่หลวงพ่อคูณสร้าง ให้ชาวกุดพิมาน แก้ปัญหาน้ำแล้ง ด้วยเงินพระราชทานคืนให้ 100 ล้านบาท จึงมั่นใจว่า ดวงจิต หลวงพ่อยังเป็นห่วงและยังคอยช่วยเหลือ คนกุดพิมาน สืบไป

สำหรับเถ้าถ่าน สรีระ(จำลอง) ได้มีการใส่ เล็บมือ เล็บเท้า ฟัน และผม รวมกับข้าวของเครื่องใช้ที่หลวงพ่อคูณใช้จริงๆ ไม่ว่าสบง จีวร ถุงมือ ถุงเท้า หมวก ไม้ เคาะศรีษะ ทำให้ เป็นมวลสารที่ เป็นวัตถุมงคล ให้กับประชาชนที่มาร่วม ส่งหลวงพ่อคูณสู่สวรรค์

ในเช้าวันที่ 30 มกราคม 2562

#jaophoto #siam360 #แมวเฝ้าบ้าน #คนโคราช