กรมการค้าภายในจัดรถเคลื่อนที่ออกจำหน่ายหน้ากากอนามัย

6 มี.ค.63 กรมการค้าภายในจัดรถเคลื่อนที่ ออกจำหน่ายหน้ากากอนามัยในกทม.และปริมณฑล