ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ไม่เห็นด้วยมติที่ประชุม ศบค. ไม่เลื่อน 4 วันหยุด นักขัตฤกษ์ เดือนพฤษภาคม

วันที่ 28 เม.ย. รายงานข่าวจากที่ประชุม ครม. ระบุว่า ในวาระพิจารณาเรื่องวันหยุดนักขัตฤกษ์ของเดือนพฤษภาคมหลังจากที่ประชุมศบค.มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันหยุดช่วงเดือนพฤษภาคม ได้แก่ วันแรงงาน (1 พ.ค.) วันฉัตรมงคล (4 พ.ค.) วันวิสาขบูชา (6 พ.ค.) และวันพืชมงคล (11 พ.ค.) ออกไปก่อน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการหยุดยาวติดต่อกัน 6 วัน เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นห่วงเรื่องการเดินทางของประชาชน และความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

ปรากฎว่าที่ประชุม ครม.มีความเห็นตรงกันข้าม โดยมีมติว่าให้มีวันหยุดทั้ง 4 วันเหมือนเดิม โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากช่วงวันที่ 1-11 พ.ค. มีวันหยุดใกล้กันหลายวัน เมื่อรวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์แล้ว อาจจะมีผู้ลาเพิ่มให้ได้วันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นเหตุให้การเดินทางข้ามจังหวัด เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและการแพร่โรค จึงขอให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ งดเดินทางไปต่างจังหวัด ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาให้ลาหยุดเพิ่มหรืองดให้บริการรถโดยสารทางไกล เจ้าหน้าที่จะจ้องเพิ่มความเข้มงวดตามด่านตรวจพร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้มงวดในมาตรการต่าง ๆ ทั้งเรื่องสาธารณสุข เรื่องการคมนคา การรักษาความปลอดภัย