มท.แจงภูเก็ตคลายล็อก 3.6 พันคน ส่วนใหญ่อยู่ภาคใต้ ย้ำคัดกรองเข้ม

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงกรณีการปล่อยให้ประชาชนออกจากจังหวัดภูเก็ตว่า ขอทำความเข้าใจกรณีที่จังหวัดภูเก็ตอนุญาตให้ประชาชนกลับภูมิลำเนาได้บางส่วน เพราะมีประชาชนที่ไม่ใช่เป็นคนในพื้นที่ภูเก็ตรวมประมาณ 1 แสนคน แต่เข้าไปทำงาน เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาด จังหวัดจึงมีมาตรการห้ามเข้า-ออกจังหวัด พบว่าในจำนวนนี้มีกว่า 5 หมื่นคนที่ตกงาน ไม่มีงานทำ มีความจำเป็นด้านเศรษฐกิจ แต่จังหวัดยังไม่อนุญาตให้ออก จึงได้จัดทำทะเบียนแสดงความประสงค์ที่จะเดินทางออก แต่ไม่ใช่อนุญาตให้ออกได้ทั้งหมด จะอนุญาตเฉพาะ 14 ตำบล อีก 3 ตำบล ที่ยังต้องคุมเข้มไม่ให้ออก

นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า ผู้ที่ได้รับการอนุญาติให้ออก ต้องมีการรับรองจากพื้นที่ สาธารณสุขและผู้ว่าราชการจังหวัด มีการแจ้งไปยังจังหวัดปลายทางต่างๆ 56 จังหวัด ว่ามี 3,600 คน จากภูเก็ตออกไปแล้ว ส่วนใหญ่อยู่ใน 11 จังหวัดทางภาคใต้ 2 พันกว่าคน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวอีกว่า ส่วนจังหวัดอื่นๆทางผู้ว่าราชการจังหวัดปลายทางจะทราบข้อมูลแล้วว่าจะมีคนมาจากภูเก็ตกี่คน เพื่อดำเนินการต่อไป สวนด่านระหว่างทางก็มีการประสานแจ้งด้วยเช่นกัน ว่ามีคนจากภูเก็ตที่ผ่านกระบวนการรับรองตามขั้นตอนแล้ว เพื่อความสบายใจ ในการคัดกรองเป็นที่ยอมรับแล้ว