รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำหัวหน้าส่วนราชการโคราช ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

นครราชสีมา – วันนี้ (4 พฤษภาคม 2563) ที่บริเวณห้องโถงชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำส่วนราชการ ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับปีนี้ รัฐบาลได้สั่งงดการจัดงานสำคัญของชาติในเดือนพฤษภาคม 2563 รวมทั้งวันฉัตรมงคล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว จึงงดการพระราชพิธี ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆ สามารถตกแต่งสถานที่ และประดับธงตราสัญลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระพรได้

สำหรับวันฉัตรมงคล มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก โดยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงรับบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงเห็นควรกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล และเป็นวันหยุดราชการประจำปี.