นายกฯระดมเหล่าขุนพล”อาจารย์หมอ”ระดับชาติรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 63 เพจไทยคู่ฟ้า ได้เผยแพร่ภาพ รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เชิญคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จากหลายมหาวิทยาลัย มาร่วมหารือนำเสนอผลการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 สะท้อนถึงการเปิดกว้างรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อร่วมแก้วิกฤตไปด้วยกัน #ประเทศไทยต้องชนะ

โดยกลุ่มคณะแพทย์ใหญ่ ได้นำเสนอผลการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 สะท้อนถึงการเปิดกว้างรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อร่วมแก้วิกฤตไปด้วยกัน #ประเทศไทยต้องชนะ

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 16 มี.ค.63 ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC ) เผยแพร่ภาพ “ทีมที่ปรึกษาเฉพาะกิจ” ที่ร่วมวงหารือวงเล็ก โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอขา นายกรัฐมนตรี นั่งเป็นประธาน ก่อนการประชุม “คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)” ครั้งที่ 1/2563 ที่สุดท้ายมีมติคุมการระบาด 6 ด้าน ก่อนที่จะส่งให้ครม.มีมติอีกครั้งในวันถัดไป