“วิษณุ” ส่งสัญญาณต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นไปได้ทุกทาง ห่วงเปิดเทอม-เปิดสนามบิน-ชุมนุมได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 3 ว่า ไม่ทราบในรายละเอียด ต้องไปถามพลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือสมช. ซึ่งการพิจารณาผ่อนคลายจะต้องพิจารณาในทุก 2 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาผ่อนคลายในเฟสต่อไปในช่วงปลายเดือน แต่หากการติดเชื้ออัตราคงที่ ก็จะนำไปสู่การปลดล็อคโดยสินเชิงในระยะต่อไป

ขณะเดียวกันก็การเตรียมความพร้อมเพื่อพิจาณายกเลิกหรือต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรืองดใช้มาตราการต่างๆ แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่หากประเมินสถานการณ์ในวันนี้ การผ่อนปรนในเฟสที่ 4 ไม่มีปัญหา แต่สิ่งที่ตนเป็นห่วงคือในวันที่ 1 ก.ค. พ.ร.ก.ฉุกเฉินจะหมดอายุลง และตรงกับวันการเปิดภาคเรียน เปิดสนามบิน ซึ่งจะทำให้คนเดินทางเข้าประเทศมากขึ้น ต้องนำมาเป็นปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณาประกอบการผ่อนปรนมาตราการ

ส่วนจะต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปหรือไม่ ตนมองว่าเป็นไปได้ทุกทาง เช่นจะใช้ต่อ หรือยกเลิก หรือคงการใช้พ.ร.ก.ต่อแต่ลดความเข้มข้นของมาตรากรลง โดยอาจจะให้มีการชุมนุมได้ แต่พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังประกาศใช้อยู่ เนื่องจากเป็นการทำสิ่งใดได้อย่างทันถ่วงที เนื่องจากพ.ร.บ.โรคติดต่อ เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อ ซึ่งไม่สามารถบริหารจัดการ หรือบูรณาการกำลังตำรวจ ทหารพลเรือน เข้ามาได้

ตนยังนึกไม่ออกว่าภายใต้พ.ร.บ.โรคติดต่อการเดินทางข้ามจังหวัดจะทำเช่นไร เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

อย่างไรก็ตามหากเลี่ยงมาใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อ หากเกิดอะไรขึ้นจะไม่สามารถประกาศปิดผับได้ จะสั่งปิดได้เป็นรายร้านไป ซึ่งต่างกับพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่สามารถสั่งปิดทั้งหมดได้ทันที

ส่วนการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศจะต้องมีการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินก่อนหรือไม่ นายวิษณุระบุว่า มีการพ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงต้องปิดสนามบิน เป็นเหตุเป็นผลกัน แม้การปิดสนามบิน จะปิดตามพ.ร.บ.การเดินอากาศก็ตาม

นายวิษณุ ยังระบุอีกว่า ไม่ต้องกลัวปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ แต่ขอให้ฟังหมอ อย่างไรก็ตามสามารถผ่อนมาตราการที่เข้มงวดได้