ศธ. ประกาศปิดโรงเรียน 2 วัน31ม.ค.-1ก.พ.พาเด็ก”หนีฝุ่น”

30 ม.ค.62 – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์การหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความห่วงใยในกรณีดังกล่าวและได้สอบถามมายัง ศธ. ว่าสามารถหยุดการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้หรือไม่ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติว่าจะมีการปิดสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นระยะเวลา 2 วัน คือ วันที่ 31 มกราคม และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ในทุกระดับชั้น

ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะทำหนังสือเพื่อขอความร่วมมือไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด ว่าจะปฏิบัติไปในทิศทางดังกล่าวหรือไม่อย่างไร อย่างไรก็ตาม สำหรับเรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะสอบในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นั้น หากโรงเรียนใดมีความจำเป็นที่จะต้องติวนักเรียนเพื่อทำการทดสอบดังกล่าว ก็ขอให้เป็นอำนาจของทางโรงเรียนพิจารณาเป็นรายกรณี ว่าจะใช้วิธีไหนอย่างไร โดย ศธ. ยืนยันว่าจะไม่มีการเลื่อนสอบโอเน็ตแน่นอน

“ขณะนี้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่อยู่ในพื้นที่ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินกว่าวิกฤตได้มีการสั่งปิดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในส่วนของ ศธ.ก็จะมีการประเมินวันต่อวัน ทั้งนี้สำหรับการดำเนินการสัปดาห์หน้าคงต้องพิจารณาติดตามสถานการณ์เป็นรายวัน และจะต้องดูโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ ด้วย”รมว.ศธ.กล่าว

ศธ. ประกาศปิดโรงเรียน 2 วัน 31 ม.ค.- 1 ก.พ.พาเด็ก"หนีฝุ่น"