วันนี้ 13 เม.ย. 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าว สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า วันนี้ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 28 ราย กลับบ้าน 1,288 ราย ใน 68 จังหวัด รวมยอดผู้ป่วยสะสม 2,579 ราย เสียชีวิต 2 ราย รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด 40 ราย

โดยผู้เสียชีวิตรายที่ 39 แรกเป็นชายไทยอายุ 56 ปี มีประวัติสัมผัสโควิด19 มาก่อน เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2563 มาเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในสมุทรปราการ วันวันที่ 14 มี.ค. ด้วยอาการไช้ 38 องศา ไอ หอบ เหนื่อย เบื้องต้นแพทย์วินิฉัย เป็นไข้หวัดใหญ่จึงส่งตรวจไข้หวัดสายพันธุ์เอ และ ตรวจโควิด -19 จุดพบว่าติดเชื้อโควิด -19 และเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2563

รายที่ 40 เป็นชายอายุ 43 ปี อาชีพพนักงานบริษัท มีประวัติโรคประจำตัวเบาหวาน ไตวาย เรื้อรัง เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 ด้วยอาการมีไข้สูง 39.4 องศา ผลตรวจติดโควิด-19 และเสียชีวิตในวันที่ 11 เม.ย. 2563

ส่วนผู้ป่วยรายใหม่ 28 ราย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ แบ่งเป็น

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 25 ราย ดังนี้

1.1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 18 ราย

– การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ (กทม. 9 คน)

1.2 ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายก่อนหน้า 7 ราย

-คนต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ – ราย

-คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 1 ราย

-ไปสถานที่ชุมนุม เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 1 ราย

-อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด หรือทำงานใกล้ชิดชาวต่างชาติ 2 ราย

-บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 3 ราย

1.3 อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค – ราย

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยที่เดินทางจากต่างประเทศ 3 ราย (สตูล 2 ยะล 1 จากอินโดนีเซีย)