“วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข” เลขาธิการ ส.ป.ก. เผยเตรียมฟ้องร้องขับไล่ผู้ครอบครองที่ดินแปลงฟลอร่าพาร์ค
และฟ้าประทาน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด

โดย ส.ป.ก. อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดข้อโต้แย้งสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้ประกอบการแปลงฟลอร่าพาร์ค และฟ้าประทาน พร้อมทั้งศึกษากฎหมายอย่างรอบคอบและดำเนินการอย่างเฉียบขาด

ส.ป.ก. เผยเตรียมฟ้องผู้ครอบครองที่ดินแปลงฟลอร่าพาร์ค และฟ้าประทาน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา