วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ วัดด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ได้จัดทำโครงการอุปสมบทหมู่ พระภิกษุจำนวน 55 รูป เพื่อน้อมอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ครูใหญ่ พระเดชพระคุณพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)โดยพระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีอุปสมบท และเป็นพระอุปัชฌาย์ และมี สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทำพิธีโกนผมนาค หลังจากนั้น พระภิกษุ จำนวน 55 รูปจะเดินทางไปวัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่นในวันที่ 20 มกราคม 2562 เพื่อจำพรรษาและบำเพ็ญกุศลให้หลวงพ่อคูณ จนถึงวันพระราชาทานเพลิงหลวงพ่อคูณในวันที่ 29 มกราคมนี้

สานุศิษย์หลวงพ่อคูณจากทั่วประเทศร่วม อุปสมบทหมู่ พระภิกษุ 55 รูป เพื่อน้อมอุทิศส่วนกุศลถวาย หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
สานุศิษย์หลวงพ่อคูณจากทั่วประเทศร่วม อุปสมบทหมู่ พระภิกษุ 55 รูป เพื่อน้อมอุทิศส่วนกุศลถวาย หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
สานุศิษย์หลวงพ่อคูณจากทั่วประเทศร่วม อุปสมบทหมู่ พระภิกษุ 55 รูป เพื่อน้อมอุทิศส่วนกุศลถวาย หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
สานุศิษย์หลวงพ่อคูณจากทั่วประเทศร่วม อุปสมบทหมู่ พระภิกษุ 55 รูป เพื่อน้อมอุทิศส่วนกุศลถวาย หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
สานุศิษย์หลวงพ่อคูณจากทั่วประเทศร่วม อุปสมบทหมู่ พระภิกษุ 55 รูป เพื่อน้อมอุทิศส่วนกุศลถวาย หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
สานุศิษย์หลวงพ่อคูณจากทั่วประเทศร่วม อุปสมบทหมู่ พระภิกษุ 55 รูป เพื่อน้อมอุทิศส่วนกุศลถวาย หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
สานุศิษย์หลวงพ่อคูณจากทั่วประเทศร่วม อุปสมบทหมู่ พระภิกษุ 55 รูป เพื่อน้อมอุทิศส่วนกุศลถวาย หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
สานุศิษย์หลวงพ่อคูณจากทั่วประเทศร่วม อุปสมบทหมู่ พระภิกษุ 55 รูป เพื่อน้อมอุทิศส่วนกุศลถวาย หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
สานุศิษย์หลวงพ่อคูณจากทั่วประเทศร่วม อุปสมบทหมู่ พระภิกษุ 55 รูป เพื่อน้อมอุทิศส่วนกุศลถวาย หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
สานุศิษย์หลวงพ่อคูณจากทั่วประเทศร่วม อุปสมบทหมู่ พระภิกษุ 55 รูป เพื่อน้อมอุทิศส่วนกุศลถวาย หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
สานุศิษย์หลวงพ่อคูณจากทั่วประเทศร่วม อุปสมบทหมู่ พระภิกษุ 55 รูป เพื่อน้อมอุทิศส่วนกุศลถวาย หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
สานุศิษย์หลวงพ่อคูณจากทั่วประเทศร่วม อุปสมบทหมู่ พระภิกษุ 55 รูป เพื่อน้อมอุทิศส่วนกุศลถวาย หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
สานุศิษย์หลวงพ่อคูณจากทั่วประเทศร่วม อุปสมบทหมู่ พระภิกษุ 55 รูป เพื่อน้อมอุทิศส่วนกุศลถวาย หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ