สาวแสบคนใน ปลอมลายเซ็นองคมนตรี ถอนเงินมูลนิธิอานันทมหิดล 56.6 ล้าน

ปปง.อายัดทรัพย์สิน 15 รายการ มูลค่า 17 กว่าล้าน ลูกจ้างหญิง สำนักงานพระคลังข้างที่ ปลอมลายเซ็น 2 องคมนตรี “เกษม-พลากร” เบิกเงิน มูลนิธิอานันทมหิดล 56.6 ล้านบาท ช่วงปี 53-61 โอนเข้าบัญชีญาติ…

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. เว็บไซต์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน( ปปง.) “www.amlo.go.th” ได้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.34/2562 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.ให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน น.ส.ณิชาพัชร นุ่มเมือง ลูกจ้างท้ายที่นั่งสำนักงานพระคลังข้างที่ มีหน้าที่จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเงินของมูลนิธิอานันทมหิดล ได้จัดทำบันทึกขออนุมัติจ่ายเงินพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตและใบถอนเงินโดยปลอมลายมือชื่อ นายเกษม วัฒนชัย และนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี แก้ไขตัวเลขในใบถอนเงิน แล้วถอนเงินจากบัญชีมูลนิธิอานันทมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ ช่วงระหว่างวันที่ 27 เม.ย. 2553- 12 ก.ย. 2561 เป็นเงินทั้งสิ้น 56,610,783.60 บาท หลังจากนั้นได้โอนเงินไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆของเครือญาติและบุคคลใกล้ชิด 7 คน จำนวน 15 รายการ มูลค่า 17,555,000 บาท ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน

ทั้งนี้คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สิน 9 รายการ ตั้งแต่รายการที่ 1-9 นับตั้งแต่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน 6 รายการ ตั้งแต่รายการที่ 10-15 นับตั้งแต่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ.62-12 พ.ค.62

ส่วนในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ ประสงค์มีการขอให้เพิกถอนคำสั่ง ให้ยื่นคำขอต่อเลขาฯ ปปง. พร้อมหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าว ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

สำหรับทรัพย์สิน 15 รายการ ที่ ปปง.มีคำสั่งยึดและอายัด ประกอบด้วย

1. รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า คัมรี ในชื่อ น.ส.ณิชาพัชร นุ่มเมือง ราคา 700,000 บาท

2.รถยนต์ ยี่ห้อ GM ในชื่อ น.ส.วริสรา ขันทอง ราคา 400,000 บาท

3.รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า SCOOPY I ในชื่อ น.ส.วริสรา ขันทอง ราคา 30,000 บาท

4.รถยนต์ยี่ห้อเมอร์ซิเดสเบนซ์ ในชื่อ นายศักย์ปรีชา อัครยศพัชร์ ราคา 150,000 บาท

5.รถยนต์ ยี่ห้อเมอร์ซิเดสเบนซ์ ในชื่อ นายจิรวัฒน์ กิจสมานมิตร ราคา 1,400,000 บาท

6.รถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า COMMUTOR ในชื่อ นายจิรวัฒน์ กิจสมานมิตร ราคา 900,000 บาท

7.รถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า ยาริส ในชื่อ พ.อ.สุวิทย์ จุดศรี ราคา 250,000 บาท

8.รถยนต์โตโยต้าคัมรี ในชื่อ นายศรีเมือง นุ่มเมือง ราคา 250,000 บาท

9.รถยนต์โตโยต้า STARLET ในชื่อ นายประวิทย์ เฉลิมพันธ์ ราคา 40,000 บาท

10.โฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 16/63 หมู่ที่ 5 เนื้อที่ 50 ตารางวา หมู่บ้านคณาสิริ ต.ดอนกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ในชื่อ น.ส.ณิชาพัชร นุ่มเมือง ราคา 3,420,000 บาท

11.โฉนดที่ดิน เนื้อที่ 24 6/10 ตารางวา และสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 48/438 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านพฤกษาเน็ค ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ในชื่อ นายศรีเมือง นุ่มเมือง และ น.ส.ณิชาพัชร นุ่มเมือง จำนองกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ราคา 615,000 บาท

12.ห้องชุดเลขที่ 170/9 อาคารชุดศาลายาคอนโด 1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เนื้อที่ 25.76 ตารางเมตร ในชื่อ นายประวิทย์ เฉลิมพันธ์ ราคา 1,200,000 บาท

13.ห้องชุด เลขที่ 170/10 อาคารชุดศาลายาคอนโด 1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เนื้อที่ 25.76 ตารางเมตร ในชื่อ นายประวิทย์ เฉลิมพันธ์ ราคา 1,200,000 บาท

14.ห้องชุดเลขที่ 142/627 อาคารชุดฟิวส์เซนเซ ถ.พุทธมณพลสาย 2 บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ เนื้อที่ 31.43 ตารางเมตร ในเชื่อ นายศักย์ปรีชา อัครยศพัชร์ ผู้ขายฝาก นายกิตติภพ วัชรวสุนธรา ราคา 3,000,000 บาท

15.ที่ดินตามโฉนด ต.ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงทพฯ เนื้อที่ประมาณ 1 งาน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 62/28 หมู่บ้านสินพัฒนาธานี ในชื่อ นายศักย์ปรีชา อัครยศพัชร์ ผู้ขายฝาก นายเถลิงเกียรติ บุญเจริญพรสุข และนายสมศักดิ์ เตโชธำรงสิน ราคา 4,000,000 บาท.